Ukrajinski stručnjaci imaju priliku da proučavaju kurseve poljoprivrede u Izraelu

Loading...

Za sve one koji žele ukrajinskim specijalistima, izraelska ambasada pruža mogućnost da odu na kurseve i dobije stipendiju, zvanu MASHAV, za obuku u programima stručnog usavršavanja, koja ima sljedeće pravce: upravljanje životnom sredinom; ruralni razvoj; poljoprivreda; razvoj zajednice; razvoj obrazovnih sistema; i drugi. Ne morate trošiti novac za učešće na takmičenju, niti tokom studija smještaj i obroci su u potpunosti pokriveni. Dodatni troškovi će se odvijati samo u transportu. Da probate svoju sreću morate da govorite na radnom jeziku kursa, odnosno, znati specifični jezik svakog kursa programa.

Međunarodna saradnja je visoko razvijena u Izraelu za dalji razvoj i prodaju svojih proizvoda. Centar "MASHAV", koji se bavi pitanjima međunarodnih odnosa, osnovan je 1558. godine.

Loading...