U 2016. godini terminal luke Nick-Tera u Ukrajini preopteretio je više od 2,4 miliona tona žita

U 2016. godini, morski terminal Nika-Tera (Sea Special luka Nika-Tera LLC, Nikolaev, deo grupe DF) isporučio je 2.43 miliona tona žitnog tereta, što predstavlja 60,4% ukupnog prometa (4 miliona tona), štampu servisna kompanija. Pored toga, na terminalu je uloženo 0,31 miliona tona mineralnih đubriva (7,76%) i 1,27 miliona tona rasutog tereta (31,62%).

Naročito, Nick-Tera je utovario 3,61 miliona tona izvoznog tereta (12% više u odnosu na 2015. godinu), 78 hiljada tona uvezenog tereta (do 57%) i 0,27 miliona tona tranzitnog tereta (do 64%).

Prema rečima predsednika specijalizovanog luke Nika-Ter, Alexander Gaid, kompanija je uspela da prevaziđe krizu zbog gubitka tranzitnog saobraćaja i tradicionalnih dobara kao što su ugalj i mineralna đubriva. Nick-Tera je u potpunosti sačuvao čitav obim kretanja tereta u poređenju sa periodom pre krize, pa čak dostigao i viši nivo i počeo da snabdeva nove vrste tereta.

Gledajte video: BigHeadz - Ü 2016 (Decembar 2019).