Ministar poljoprivrede Ukrajine sastaće se sa predstavnicima Svetske banke

Loading...

Ministar poljoprivrede Ukrajine danas će se sastati sa predstavnicima Svetske banke kako bi razgovarali o trenutnom stanju u šumarskoj industriji u Ukrajini i potrebi za sveobuhvatnim reformama. Ministar je napomenuo da je reforma šumarskog sektora jedan od prioriteta aktivnosti Ministarstva, ali ovo je kontroverzno i ​​teško sa aspekta društvenih napetosti, sa puno mišljenja, divergencija i pogrešnih tumačenja.

On je dodao da je međunarodno iskustvo važno i nada se da će Svetska banka biti sinergistička platforma za rad u reformi industrije. Mnogi stručnjaci veruju da šumarstvo zaista nije potrebno međunarodno iskustvo Svjetske banke da se bavi problemima i da, od svih problema u Ukrajini, šumarstvo nije stvarno prioritet.

Loading...