Kao rezultat istraživanja, naučnici sa Moskovskog državnog univerziteta otkrili su 16 novih biljnih vrsta.

U 2016. godini naučnici sa Moskovskog državnog univerziteta izvan Rusije otkrili su nove biljne vrste - u Turskoj, Kazahstanu, Laosu, Vijetnamu, Kongu, Mongoliji, Kirgistanu, Zelenortskom otočju i Madagaskaru. Generalno, tokom proteklih pet godina otkriveno je oko 60 novih vrsta. Postoje tri načina za otvaranje vrsta: kada se sprovode istraživanja na terenu, nakon čega se pronađene biljke upoređuju sa već poznatim opisanim vrstama u referentnim knjigama. Druga metoda sastoji se od morfološke studije herbarija, koja vam omogućava da proučavate različite biljke iz celog sveta, prikupljene u jednom spremištu. Treća metoda su molekularno-genetske studije biljaka, što im omogućava da pronađu stabilne znakove koji se ne mogu vidjeti golim okom. Izbor takve grupe zasniva se na otkrivenim osobinama i spoljašnjim znacima. Na primjer, prošle godine na taj način je otkriven turski luk Allium urusakiorum koji je pronađen tokom terenskog rada. Kao rezultat definicije direktorija, bio je predstavnik rasprostranjene vrste. Tada su naučnici sa Moskovskog državnog univerziteta sproveli molekularne genetske studije biljnog uzorka i zaključili toda se ova vrsta sastoji od deset lokalno zajedničkih vrsta koje su veoma različite jedne od drugih, koncentrisane u planinskim sistemima nekoliko zemalja. Jedno od ovih staništa nove vrste ispalo je na severu Turske na granici sa Bugarskom.