Rusija menja taktiku mlečne industrije

Ruski ministar poljoprivrede Aleksandar Tkačev, govoreći na VIII Kongresu Nacionalne unije proizvođača mlijeka, rekao je da je, uprkos poteškoćama, mlečna industrija pokazala pozitivan trend prošle godine. Proizvodnja širom zemlje je ostala na nivou od 2015. godine i iznosila je 30,8 miliona tona. Prema rečima ministra, mlekarska farma, koja ima 5.000 kilograma proizvoda po kravi, trebalo bi da poveća profit, uz državnu podršku, do 18%.

Ministar je rekao da bi u roku od pet godina Rusija mogla smanjiti uvoz mleka za 5-10% zbog državne podrške za proizvodnju mlijeka, što se skoro udvostručilo u 2016. na oko 26 milijardi rubalja. Kako bi se stimulisalo dalje investiranje u industriju, Rusija je promenila pravila subvencija, povećavajući količinu vremena u kojoj se može izgraditi farma za mlekarstvo i povećati naknadu na 35% troškova montaže. Dugoročni razvoj uključuje privlačenje investicija u stočarstvo, izgradnju 800 novih mlečnih farmi do 2020. godine i postizanje mlečne samozadovoljnosti povećanjem prosječnog prinosa na 6000 kilograma po kravi.