Poljoprivredu Ruske Federacije će dobiti subvencije u iznosu od 75 milijardi rubalja

Loading...

Ministar poljoprivrede Ruske Federacije, Aleksandar Tkačev, rekao je da će na sastanku Vlade Ruske Federacije subvencije biti distribuirane za podršku poljoprivredi. 75 milijardi rubaljauključujući: - predloženo je da se izdvoji 58,8 milijardi rubalja za nadoknadu dela kamatne stope na investicione kredite u agroindustrijskom kompleksu; - za kompenzaciju dela nastalih direktnih troškova, stvaranje i modernizacija objekata AIC - 11,5 milijardi rubalja; - za nadoknadu troškova poljoprivrednih proizvođača u okviru saveznog ciljnog programa "Razvoj melioracije poljoprivrednih zemljišta Rusije za 2014-2020" - 4,4 milijarde rubalja; - da nadoknadi deo kamatne stope na kredite za razvoj akvakulture i jesetraštva - 372,5 miliona rubalja.

Šef Ministarstva poljoprivrede Rusije istakao je da, uzimajući u obzir rad na smanjenju broja interbudgetskih transfera i konsolidaciju državne podrške 2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je jedan nalog Vlade Ruske Federacije da subvencioniše investicione kredite umesto četiri, što će pojednostaviti mehanizam i skratiti vrijeme da novac privede poljoprivrednim proizvođačima.Ova mjera će omogućiti državnu podršku za investicione kredite prihvaćene za subvencioniranje do 1. januara 2017. godine.

Loading...